PROPOSTA DE REACTIVACIÓ DE LES PEVS

A finals del mes de Setembre us anunciàvem la imminent reactivació de les PEVS. Donçs bé, el passat 22 d’Octubre la directora general de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS), Carmela Fortuny va presentar la prosposta de reactivació de les prestacions econòmiques vinculades (PEV).

La proposta del Departament de Benestar Social i Família estableix que es reactivin les PEVs residencials pels usuaris amb un màxim grau de dependencia (Grau III) i fins un determinat nivell d’ingressos, fixat a través d’una fórmula progressiva. Les persones que tinguin una capacitat económica igual o superior a 2.000 € mensuals no podrán accedir a una PEV i per a cada euros de pensió inferior a 2.000 € tindran dret a 1€ més de PEV amb un topall màxim.

Es proposa que el topall de la prestació sigui el que s’estableix en cada moment a la normativa de la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situación de dependencia. Actualment l’import màxim de la prestació será de 715 euros mensuals.

Aquestes noves condicions, s’aplicaran a les PEVs concedides després de la modificació de la normativa. Les persones que ja estan cobrant aquesta ajuda ho seguirant fent en les mateixes condicions com fins al moment.

Des del Departament, s’han compromés a realitzar sessions formatives per tot el territori per a tots aquells i aquelles professionals que hagin d’intervenir en l’elaboració dels PIA.

La proposta ara es troba en período d’exposició pública per tal de que es presentin al·legacions abans de l’aprovació definitiva.

A continuación, us deixem un enllaç a una noticia que tracta del tema que ens ocupa.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/22/catalunya/1414008512_206569.html

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *