ACORD PREVI PER LA REACTIVACIÓ DE LES PRESTACIONS VINCULADES AL SERVEI PER A GRAU II

El Parlament de Catalunya va aprobar el passat 19 de Març una moció sobre el sistema de l’autonomia personal i l’atenció a la dependència que preveu la reactivació de les PEVS de grau II abans del 30 de juny de 2015.

L’acord tancat al Parlament de Catalunya permetrà continuar treballant en aquesta línia. Fruit de l’acord, el Departament disposarà de més recursos destinats a les PEV i, per tant, s’incrementarà el nombre de persones en situació de dependència que se’n puguin beneficiar.

Des de la reactivació de les prestacions econòmiques vinculades per part de Benestar Social i Família al noviembre de l’any passat, el Departament ha assignat aquesta prestació a mig miler de persones en situación de dependencia.

Aquest ajut, que contribueix al pagament d’una plaça residencial privada, va quedar temporalment aturat l’agost de 2013 per motius econòmics. La mesura transitòria no va afectar les persones que ja cobraven una PEV amb anterioritat, que ho van seguir fent en les mateixes quanties i condicions.

Amb la reactivació d’aquestes prestacions el 19 de novembre de l’any passat (Ordre BSF/339/2014), la Secretaria d’Inclusió Social i Promoció de l’Autonomia Personal va definir els criteris d’assignació de les PEV. En aquest sentit, es va establir la priorització de les persones més vulnerables (GIII), tant per qüestions econòmiques com de salut, i també per assegurar la sostenibilitat del sistema.

Des de Geriàtric Confort celebrem aquest acord ja que suposa una molt bona notícia i l’assoliment d’un dels objectius principals del sector per aquest 2015.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *